Landlínur - Landfræði
Landfræði
sími: 4351254
Borgarbraut 61, 310 Borgarnes
Landlínur ehf
GPS mælingar
Landlínur hafa um nokkurra ára skeið boðið upp á GPS landmælingar þar sem stuðst er við mælibúnaði frá Trimble. Búnaðurinn nýtist vel til mælinga í dreifbýli, hvort tveggja til innmælinga og útsetninga. Mælibúnaður reiðir sig á hin bandarísku GPS tungl við útreikninga en býður einnig upp ýmsa möguleika á rauntíma-leiðréttingum. Einnig er hægt að framkvæma eftir-á-leiðréttingar á mældum gildum. Staðsetningarnákvæmni mælibúnaðar er yfirleitt á bilinu 0-50 cm. Sjá meira um landmælingar hér.
Staðsetning örnefna
Hnitun landamerkja
Landlínur hafa séð um að útbúa landamerkjaskjöl til þinglýsingar (m.ö.o. hnitsetningargögn yfir landamerki) fyrir landeigendur sem þess óska. Yfirleitt er stuðst við örnefnalýsingar í hinum gömlu landamerkjabréfum sem til eru fyrir flest allar jarðir, en hnitsetningin getur þó einnig tekið mið af öðrum heimildum eða sérstöku samkomulagi landeigenda. Hnitsetning landamerkja er víða brýn þar sem vitneskja um kennileiti (örnefni) sem afmarka landamerki jarða eru stöðugt að minnka. Sjá meira hér.
Landlínur hafa, með hliðsjón af tilmælum frá Landmælingum Íslands og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, unnið að því að skrá örnefni á myndkort (hnitrétt loftmynd) út frá sérstökum verklagsreglum. Örnefnaskrár eru til fyrir flestar jarðir landsins en þær eru yfirleitt eingöngu í formi ritaðs texta. Vitneskja um hvar skráð örnefni eru staðsett í landi er víða að tapast með eldri kynslóðum og því er brýn þörf á átaki í skráningu örnefna á myndkort. Sjá meira um hnitsetningu örnefna hér.
Landmælingar Jarðamörk Jarðamörk